Isang napakayamang negosyante ang bumili ng bangko na dating hindi nagpautang sa kaniya noong siya ay nagsisimula pa lamang!

Kung pagsubok at pagsasakripisyo lang naman ang pag-uusapan, talagang hindi magpapahuli riyan ang maraming mga Pilipino. Napakarami na nating pinagdaanang kalamidad at sakuna ngunit kahit naging napakahirap nito ay talagang napagtatagumpayan pa rin nating lahat.

Hindi tayo nawawalan ng pag-asa at nagagawa nating bumangon muli. Nagsilbi ring inspirasyon sa marami ang business tycoon na si Adam Deering.

Naibahagi niya noon sa social media na ang bangko na dating hindi nagpautang sa kaniyang noong nagsisimula pa lamang siya ay binili niya mismo at pinatayuan ng apartment! Ayon sa naging pagsasalaysay niya, sa edad na 21 taong gulang ay ninais niyang magbitiw sa kaniyang trabaho ay magsimula ng sarili niyang negosyo.

Pinaghandaan niya talaga ang bawat aspeto at bawat detalye ng kaniyang magiging plano ngunit hindi niya inaasahan na hindi pala siya pauutangin ng bangko na kaniyang inaasahan. Ayon sa babaeng bank manager na nakausap niya noon ay masyado pa raw siyang bata at wala pang masyadong karanasan sa pagnenegosyo kung kaya naman mahihirapan daw ang bangko na siya ay pautangin.

Labis siyang nanlumo nang marinig niya ang pahayag ng manager na iyon dahil wala talaga siyang “Plan B” nang mga oras na iyon. Marami din siyang naranasang pagsubok noon dahil nga sa nagbitiw na siya sa kaniyang trabaho ay kinailangan niyang pagkasyahin ang kakaunting perang natira sa kaniya.

Makalipas ang ilang taon ay sinong mag-aakala na siya pala ay magiging isang matagumpay na negosyante? Nakapagpatayo na siya ng limang multi-million companies at mayroon din siyang “debt management firm”.

Payo din ni Adam sa mga taong nagsusumikap at sumusubok na tumahak ng mahirap na landas, ang sitwasyon mo ngayon ay hindi nangangahulugan nang iyong huling destinasyon. Kung kaya naman mas magsumikap ka pa at tiyak na mag-aani ka din ng tagumpay.

Maaaring sa ngayon ay nasa ilalim ka ng gulong ng buhay ngunit darating din ang panahon at mararanasan mo rin ang mapunta sa ibabaw.