Ating Tingnan ang isang Half Concrete, Half Amakan Tiny House na umabot lamang ng 100k Pesos ito ay may dalawang palapag.

Halos lahat ng tao ay may pangarap na magkaroon ng sariling bahay na komportable at abot-kayang. Ngunit sa kasalukuyan, ang pagbili o pagtatayo ng isang bahay ay maaaring maging mahal, lalo na sa mga lugar na napakahalaga ng lupa. Ngunit, mayroong isang solusyon para dito ang tiny house.

Photo credits: Awesome Philippines Houses

Ang tiny house ay isang maliit na bahay na ginagamit bilang permanenteng tirahan o temporaryong tahanan. Ang mga ito ay nagbibigay ng komportable at simpleng buhay sa maliit na lugar.

Sa sala ng bahay, makikita ang mga aparato para sa pagkakalilibang gaya ng TV at iba pa. Bukod dito, mayroong isang simpleng sala set at carpet, na nagpapakita na gusto rin ng mga may-ari ng bahay na maging elegante ang kanilang tahanan, sa kabila ng simpleng materyales at limitadong lugar. Ang isa sa mga ito ay ang “half concrete half amakan tiny house” na matatagpuan sa Pilipinas.

Photo credits: Awesome Philippines Houses
Photo credits: Awesome Philippines Houses

Ang kitchen nito ay mayroong simpleng L-shaped na counter at mga kabinet na tila gawa sa marmol. Sa kabila ng limitadong espasyo, ang mga gamit at aparato na naroroon ay mga importante lamang.

Photo credits: Awesome Philippines Houses

Ang half concrete half amakan tiny house ay binubuo ng kalahati na bahagi na ginawa mula sa concrete at kalahati naman mula sa bamboo o amakan.

Photo credits: Awesome Philippines Houses

Ang ganitong disenyo ay nagbibigay ng kalma at natural na vibe sa loob ng bahay. Sa loob nito, mayroong isang tambayan sa ikalawang palapag na mayroong espasyo para sa mga bisita.

Photo credits: Awesome Philippines Houses

Ang ganitong bahay ay naitayo sa higit kumulang Php100,000 o katumbas ng $2,000. Ang ganitong presyo ay abot-kayang para sa mga tao na gustong magkaroon ng sariling bahay na mayroong kanyang sariling disenyo at estilo.

Photo credits: Awesome Philippines Houses

Ang tiny house ay hindi lamang isang solusyon para sa abot-kayang tirahan, kundi pati na rin para sa pagpapaligaya sa buhay. Ang ganitong uri ng bahay ay nagbibigay ng kalma at kasiyahan sa simpleng buhay. Kaya naman, hindi ito lamang isang pagpapaliwanag, kundi pati na rin isang inspirasyon para sa mga taong gustong magkaroon ng sariling bahay na hindi lamang abot-kayang kundi pati na rin mayroong kanyang sariling disenyo at estilo.