Kawan ng mga elepante, tila nagkaisa sa kanilang “funeral procession” para sa isa sa mga guya nilang nasawi!

Noon pa man, madalas na nating makita ang mga malalaking hayop tulad ng mga elepante pagdating sa turismo ng isang bansa. Kilala din ang mga hayop na ito sa pagkakaroon ng pambihirang talino at alaala.

Kamakailan lamang ay nagbahagi ng isang video ang Indian Forest Service officer na si Parveen Kaswan sa Twitter kung saan makikita ang kawan na ito ng mga elepante na nagdadalamhati sa pagpanaw ng isa sa kanilang mga guya.

Sa naturang video ay masisilayan ang isang malaking elepante na mayroong guya sa kaniyang bibig na halatang wala nang buhay. Papalabas ito sa kakahuyan habang binabaybay ang isang daan.

Mayamaya pa ay ibinaba ng malaking elepante ang naturang guya na wala nang buhay at saka nagkaisa ang mga elepanteng naroroon na tila ba ipinagdadasal ang pagkawala ng isa sa kanilang kasamahan. Makalipas ang ilang minutong katahimikan ay muling kinuha ng malaking elepante ang kaniyang guya at unti-unti na silang naglakad mula pabalik sa kakahuyan.


Marami sa mga netizens ang hindi napigilang maantig sa naging pagdadalamhating ito ng mga elepante na para bang pagdadalamhati rin nating mga tao.

“This is heart-rending. There’s a lot that humans can learn from animals”, Komento ng isang netizen.

“Very touching and emotionally disturbing. Elephant’s capacity for complex emotions like grief is truly remarkable.” Pahayag pa ng isang netizen.

Nagbigay rin ng komento si Parveen kung saan mayroon daw ilang usap-usapan patungkol sa mga ‘ancient elephant cemeteries’ na maaaring matagpuan sa mga kagubatan at kakahuyan. Ang mga elepanteng ito ay palaging lumalakad nang nasa isang kawan na pinangungunahan ng mga babaeng elepante.

Kadalasan, mas nais nilang mahimlay at malagutan ng hininga sa tubig kaysa sa lupa. Tunay ngang napakarami pa nating nadidiskubre sa mga hayop sa ating paligid.

Maaaring kakaiba ito sa mga bagay na batid natin patungkol sa kanila, wala rin namang masyadong ipinagkaiba ang mga ito lalo na pagdating sa kanilang mga pamilya o mahal sa buhay.