Isang nagmamalasakit na guro ang bumili ng mga bagong uniporme para sa mga estudyante niyang walang kakayahang bumili ng mga bago at maayos na uniporme!

Si Mohd Nasir ay isang guro mula sa Malaysia. Sa tuwing papasok siya sa eskwela ay palagi niyang napapansin ang isang Grade 3 na estudyanteng ito na tila nahihirapan sa kaniyang paglalakad habang papasok sa kaniyang klase. Ilang minuto pa niyang pinagmasdan ang kalagayan ng bata at napansin nga niyang pinipilit nitong hawakan ang kaniyang napakalaking pantalon upang hindi tuluyang bumagsak o malaglag.

Maging ang kaniyang sapatos ay sadyang napakalaki rin. Nang kausapin ng guro ang naturang estudyante ay sinabi nito sa kaniya na suot suot niya ang damit at sapatos ng kaniyang kuya na nasa Grade 6 na.

Dito na napagtanto ng guro na marahil ay wala talagang kakayahan ang pamilya nang batang ito na mabilhan siya ng maayos na uniporme.

“I asked him why was he walking like that. He told me that he couldn’t walk properly because his shoes were too big for him. I could fit three fingers in the space in his shoes,” Pahayag ng guro.

Naramdaman ng guro na kailangan niyang tulungan ang batang ito lalo na at mayroon din naman siyang kaunting pera upang magawa ito. Hindi na siya nagdalawang-isip pa at agad na humingi ng permiso sa kanilang school principal upang mabilhan ng bagong uniporme ang bata.

Nabilhan niya ang batang ito ng isang bagong pantalon at sinturon gayundin naman ng isang maayos na pares ng sapatos. Naging napakaganda na ng hitsura ng batang lalaki dahil sa wakas ay maayos na ang kaniyang damit pamasok at sapatos.

Tunay ngang mayroon pa ring mga tao na handang tumulong sa kanilang kapwa na nangangailangan ng tulong. Hindi nila kailangan pa ng udyok ng ibang tao o papuri mula sa mga ito para lamang gawin ang nararapat.

Dahil dito ay mas marami pang mga tao ang tiyak na magkakaroon ng reyalisasyon na kung kaya naman nating tumulong ay huwag na tayong magdalawang-isip pang tulungan ang ating kapwa na nangangailagan.