Isang mabuting babae ang hindi nagsasawang magligtas ng mga aso at pusa sa tiyak na kapahamakan sa loob ng anim na taon!

Si Huynh Thi Nhu Quyen ay isa sa mga kakaunting tao na buong pusong tumutulong sa mga hayop na labis na nangangailangan ng tulong. Kahit pa nga nasa libo-libo na ang mga aso at pusa na kaniyang kinukupkop ay hindi niya ito alintana.

Dahil ang nais niya talaga ay mailigtas ang bawat isa sa kanila hangga’t makakaya niya. Noong nagsisimula pa lamang siya, sapat na sa kanila ang sobrang espasyo niya sa kanilang tahanan.

Ngunit hindi rin nagtagal nang kinailangan na niyang mag-renta ng ibang lugar dahil sa mas dumami na ang kaniyang mga inaalagaan. Sa ngayon ay mayroon na siyang 600 na mga alaga sa kanilang shelter.

Araw-araw ay nakakaubos sila ng 70 kilo ng bigas at 30 kilo ng mga pagkain. Ang mga alaga niyang pusa ay kumakain pa ng mga buto na isang malaking bag rin sa loob ng isang araw.

Ang kinabubuhay niya ay ang pagtitinda ng noodle soup at sa loob ng anim na taon ay wala siyang ibang naging trabaho kundi ito lamang. Dahil na rin dito ay nagagawa niyang matustusan ang kaniyang mga kinupkop na hayop.

Ayon sa kaniya, 90% sa kaniyang mga alagang pusa at aso rito ay nanggaling sa “bahay-katayan” habang ang mga natira naman ay inabandona na. Napansin niyang ang mga aso at pusa na galing sa “bahay-katayan” ay mailap at takot sa tao.


Ngunit hindi rin naman nagtatagal at nagiging masunurin at mabait rin ang mga ito sa kaniya.

“At the beginning of this work, luckily, my husband and children all agreed and supported me. All my relatives said I was crazy, but I ignored the bad words to focus on taking care of the pets. Due to the large number, I had to rent a place to live for them, then the owner saw that I was doing good deeds, so he didn’t take the rent anymore,” Pahayag ni Quyen.