Isang lalaki ang nakakita sa pusang ito sa kanilang bakuran kung kaya naman agad niyang ginawa ang kaniyang makakaya upang mailigtas ito!

Isang araw ay umuwi galing trabaho ang isang lalaking ito at mayroon siyang natagpuan na pusa sa kanilang bakuran. Talagang napakapayat ng kawawang pusa at kaawa-awa ang kalagayan nito.

Labis siyang nahabag sa sitwasyon ng pusa kung kaya naman agad niya itong tinulungan. Una na niya itong binigyan ng pagkain at inumin upang kahit papaano ay maging maayos ang pakiramdam nito at malamnan ang kaniyang tiyan.

Pagkatapos nito ay agad naman niyang nilinis at pinaliguan ang pusa. Tulad ng ibang mga pusa ay mahirap din talagang paliguan ang pusang ito ngunit talagang tiniyaga niya hanggang sa maging malinis na ito.

Ayaw ng pusa ng tubig ngunit gusto naman nito ang atensyon na ibinibigay sa kaniya ng lalaki. Gusto niya sanang ipasok sa kanilang tahanan ang pusa ngunit mayroon din siyang ibang alagang pusa roon at baka mamaya ay mag-away-away lamang sila kung kaya naman naghanda na lamang ang lalaki ng inumin, pagkain, at matutulugan ng pusa sa kanilang “utility room” upang hindi maiwanan sa labas ang kawawang pusa.

Kinabukasan ay nagdesisyon naman siyang dalhin sa beterinaryo ang pusa upang ma-examine ito. Buti na lamang ay maganda lahat ng resulta, wala namang anumang problema o karamdaman ang pusa.
Nang makauwi sila galing sa doktor ay agad namang nilapitan ng ibang pusa ang bagong pusa. Sa umpisa ay talagang ilag pa ang mga ito sa bagong salta ngunit kalaunan ay naging magkasundo na rin silang lahat.

Napansin din ng lalaki na tila tinuturuan ng ibang mga pusa ang bagong pusa na gumamit ng “litter tray”. Tunay ngang nakakamangha na mayroon pa rin palang mga taong handang tumulong sa mga kawawang hayop tulad ng lalaking ito.

Tiyak na malaki ang pasasalamat sa kaniya ng pusang ito na kaniyang inalagaan at tinulungan mula sa tiyak na kapahamakan. Sana ay mas marami pa sa atin ang maging katulad niya na handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit.