Isang lalaki ang nagtanim ng 40 taon upang ang isang disyerto ay maging isang napakagandang at malagong kagubatan!

Isang lalaki ang nagtanim ng 40 taon upang ang isang disyerto ay maging isang napakagandang at malagong kagubatan!

Noon pa man ay tuyo at mabuhangin na ang tinaguriang “World’s Largest River Island” sa Northern India na Majuli. Dahil dito ay isang lalaking nagtitinda ng gatas ang nagdesisyon na taniman ito ng maraming mga puno at pananim sa loob ng 40 taon!

Sa edad na 16 taong gulang ay nasaksihan ni Jadav Payeng ang napakaraming mga ahas na nangamatay sa Majuli island. Naisip niyang ang mga ahas na ito ay namatay dahil sa sobrang init at wala silang ibang lugar na masilungan.

Dahil sa pangyayari na ito na kaniya mismong nasaksihan ay minabuti niyang magtanim nang magtanim sa lugar na ito hanggang maging isang malagong kagubatan na ito. Mahirap man ay hindi sumuko ang batang si Jadav.

Taong 1979 nang simulan niya itong gawin sa Mulay Forest. Ito ay mas malaki sa Central Park at 12 beses na mas malaki naman sa Vatican City.

Sa ngayon ay malaking tulong ang gubat na ito para sa “local ecosystem” at sa “native wildlife” ng kanilang lugar. Marami nang mga hayop sa naninirahan dito sa ngayon tulad na lamang halimbawa ng mga Bengal tiger, mga usa, mga rhino, mga vulture, mga elepante, at mga ahas.

Dahil rin sa ginawang ito ni Jadav ay naiwasan na rin ang mga landslide sa kanilang komunidad. Kung hindi dahil sa isang Indian photojournalist ay hindi malalaman ng publiko ang napakagandang ginawa na ito ni Jadav.

Siya ay nakilala bilang si Jitu Kalita. Nasa isang biyahe or trip siya noong taong 2007 nang makita niya ang kagubatan na ito.

Naitampok niya bilang dokumentaryo ang tagumpay na ito ni Jadav na tinawag niyang “Forest Man”. Nakatanggap din naman ng pagkilala si Jadav sa dating presidente ng India na kinilala siya bilang “Forest Man of India”.

Tunay nga na nakakamangha ang pagmamalasakit na ito ni Jadav sa kanilang komunidad. Hindi lamang siya nakatulong sa mga taong naninirahan doon kundi maging sa buong mundo na rin dahil sa nagawa niyang maging isang gubat ang dati ay tuyo at mabuhanging lugar.