Isang kakaibang pagkain ang nadiskubre ng mga eksperto sa isang puntod na 2,400 taon na ang edad at talagang malasang-malasa pa rin daw ito!

Isa na marahil sa pinaka-interesanteng bagay na pag-aralan sa ngayon ay ang kultura at kasaysayan. Marahil sa iilan, ito ay nakakaantok at nakakawalang-gana na paksa sa paaralan ngunit marami din ang hanggang sa ngayon ay may malaking interes pa rin sa pagtuklas sa mga pambihirang kultura at tradisyon ng maraming sibilisasyon.

Talaga namang maraming mga bansa ang nagbibigay importansiya at pagpapahalaga sa mga impormasyong ito dahil dito ay marami silang natutuklasan patungkol sa mga naging buhay at kalakaran noon na marahil ay hindi natin nababasa o matatagpuan sa mga libro. Maliban sa mga sandata at iba pang gamit sa libing, nahukay rin ng mga ekspertong ito ang isang kakaibang putahe sa puntod ng isang heneral ng Zhou Dynasty.

Taong 2014 nang magpatayo pa ng karagdagang mga silid-aralan ang Jingzhou middle school sa Hubei, China. Halos na 400 mga libingan rin ang kanilang nahusay roon.

Mayroon silang nahukay na kakaiba sa Zhou Dynasty ng Warring States period. Marami silang nahukay na mga pana, tabak, baril, at mga baluti sa lugar.

Mayroon ding mga bote ng alak, mga painting at iba pang uri ng metal ang kasama nito. Ngunit higit sa lahat ay mayroon ding kahon ng tuyo o inasinang isda sa naturang puntod.
Nasa bandang itaas na bahagi ito ng kabaong. Noong una ay inakala pa nga ng mga eksperto na ito ay isang uri ng “textile” ngunit ito pala ay isang uri ng pagkain.

Nagulat ang maraming mga eksperto dahil ito ay 2,400 taon nang nakaimbak ngunit maganda pa rin ang hitsura nito at hindi nabulok. Kadalasang anim na buwan lamang iniimbak ang mga isda matapos itong lagyan ng maraming asin ngunit iba ang natagpuan nilang ito.

Sa ngayon, patuloy pa ring pinag-aaralan ng mga eksperto ang paraan ng pagpreserba sa mga isda na ito. Marahil ay magiging karadagdang kaalaman ito para sa mga susunod pang henerasyon.