Isang ina na 31 taong gulang na ang kasa-kasama ng kaniyang anak sa kindergarten dahil sa rason na ito!

Ang ina na si Shi Xiaoqin ay 31 taong gulang na. Siya ay mayroon nang dalawang mga anak at ang kaniyang panganay na anak na limang taong gulang na ay pumapasok na sa kindergarten. Hindi naranasan ng ina ang makapag-aral – magbasa at magsulat.

Kung kaya naman nais niya sanang punan ito sa pamamagitan ng pagpasok din sa eskwelahan ng kaniyang anak. Taong 2003 ay ikinasal siya sa kaniyang mister na si Long Yan at sa Guizhou na sila nanirahan.

Nagtatrabaho sa isang construction site ang kaniyang mister at ang kinikita nito at pinagkakasya nila sa kanilang mga gastusin sa araw-araw at sa dalawa nilang mga anak. Sinubukan din namang maghanap ng trabaho ni Xiaoqin ngunit walang may nais na tumanggap sa kaniya dahil sa hindi siya marunong bumasa at sumulat.

Dahil dito ay talagang nakiusap siya kung maaari siyang pumasok pa sa kindergarten at matuto sanang bumasa at sumulat. Pangarap niya rin na balang-araw ay makahanap ng magandang trabaho ang kaniyang mga anak pagkatapos nilang mag-aral.

“Once I know how to read and write, I can help my daughter learn at home, and when she grows up, she will have the chance to get a good job.” Pahayag niya.

Batid din naman niya ang panghuhusga at pangungutya ng mga tao sa kaniyang paligid ngunit mas nais niyang magpokus sa kaniyang pangarap at sa kaniyang mga anak.

“I don’t care what others think of me. Accompanying my daughter in class not only helps me to pick up new knowledge but also allows me to better teach my daughter.” Dagdag pa niya.

“Shi Xiaoqin studies hard. She has grasped a lot about Mandarin’s pinyin and recognises many characters. She has set a good example for the other children at our school.” Komento naman ng kaniyang guro patungkol sa kaniyang pag-aaral.

Kahit na nag-aaral ay sinisiguro pa rin niyang nagagampanan niya ang kaniyang mga tungkulin bilang isang ina at bilang isang asawa sa kaniyang pamilya.