Isang aso na napakasipag magtrabaho, pinuri ng maraming netizens!

Marahil ay marami na rin sa atin ang nakarinig ng mga katagang “ang mga tamad ay nagugutom!”. Kung ikaw ay isang taong tamad, tiyak na magugutom ka dahil walang taong gustong tumulong sa isang taong tamad.

Nakakalungkot lamang isipin na minsan ay may mga magulang talagang nagiging dahilan upang maging tamad ang kanilang mga anak. Madalas ay binibigyan nila ito ng pera o panggastos kahit na wala silang trabaho at mayroon nang sariling mga pamilya.

Dapat sana ay sila na mismo ang gumagastos para sa kanilang sarili lalo na kung nasa wastong edad na sila ngunit ang nangyayari ay umaasa na lamang sila sa kanilang mga magulang na palaging may inaabot na pera sa kanila. Napakahirap ng ganitong sitwasyon dahil kailan man ay hindi matututunan ng anak na tumayo sa sarili niyang mga paa.

Dahil sa ganitong klase ng reyalidad, maraming mga netizens ang namangha sa asong ito na talagang napakasigasig sa pagtatrabaho! Aakalain mo pa nga na siya ng “breadwinner” ng kaniyang pamilya dahil sa kaniyang pagsisikap sa trabaho.

Kung kaya ng aso na ito na maging masigasig at masipag sa trabaho, tiyak na makakayanan din natin ito. Mas masarap pa ring kumita ng sarili nating pera kaysa umasa na lamang sa ibang tao.

Marami din tayong matututunan kung sisimulan nating tumayo sa sarili nating mga paa habang maaga pa. Huwag na nating hayaan na maging pabigat o pasanin pa tayo ng ibang tao.

Kayang-kaya nating magkasilbi at maging kapaki-pakinabang kung talagang nanaisin lamang natin. Sabi nga, “Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.”


Kung hindi ka kikilos sa ngayon para sa ikauunlad ng iyong sarili, wala nang iba pang tutulong sa iyo at mananatili ka na lamang sa ganyang kalagayan. Kung kaya naman sana ay magsilbing inspirasyon ang video na ito ng isang masipag at masigasig na aso para sa ating mga Pilipino.