Isang ina ang namuhay sa bundok kasama ang lima niyang anak nang pumanaw ang kaniyang asawa at mula noon ay namuhay na malayo sa sibilisasyon ang buong pamilya!

Sa isang bulubunduking lugar sa Yunan, China ay mayroong mga local volunteers na nagnanais makatulong sa mga taong nangangailangan. Natagpuan nila ang dalawang magkapatid sa isang maliit na lawa at nadiskubre ang isang pamilya doon na naninirahan malayo sa sibilisasyon.

Ang kanilang ina ay 47 taong gulang na habang ang panganay na anak naman ay 23 taong gulang, si Zhang Fuhong. Ikalawa at ikatlong anak naman sina Zhang Fuxue at Zhang Fujin.

Habang ang sumunod naman sa kanila ay dalawang babae na sina Zhang Meihua at Zhang Xiaomei. Ilang taon na rin silang naninirahan sa lugar na ito matapos pumanaw ang kanilang padre de pamilya.

Hindi nakayanan ng kanilang ina ang maraming pagsubok at problema kung kaya naman nagkaroon din ito ng “breakdown”. Dahil nasa kabundukan sila ay madalas silang manguha ng mga kabute at mag-alaga ng mga kambing na siyang pangunahing ikinabubuhay nila.
Nagtatanim din sila ng mga gulay para sa kanilang pagkain. Sa paglipas ng panahon at dahil na rin sa mental breakdown ng kanilang ina ay ang mga anak na babae na ang nag-asikaso sa kanilang tahanan, ang dalawang mga anak na lalaki naman ang nagpapatuloy ng pagpapastol ng mga kambing at pangunguha ng mga halamang gamot at kabute na siya nilang ibinebenta.

Ang ikatlong anak ang siyang naglalakbay ng mahigit tatlong oras sa mga bundok. Sa nakalipas na dalawang taon ay marami na ring nagawang kalsada at daanan sa lugar at kahit papaano ay nakakabili na rin sila ng mga modernong kagamitan.

Sa tagal nang pananatili nila sa kabundukan ay hindi rin batid ng publiko at maging ng kanilang gobyerno ang kanilang pagkakakilanlan. Kung kaya naman tinulungan sila ng mga volunteers sa pagbili ng ilang mga pangangailangan nila at nagpatulong na rin sila sa kinatawan ng lokal na pamahalaan nila doon upang maibaba ang pamilya sa isang pamayanan sa Anning City.

Nasa ospital na ngayon ang kanilang ina habang nag-aaral ang dalawang mga anak na babae at nagtatrabaho naman ang mga nakakatanda.