Wooden pallet maaari nang palitan ng mga cocopallet at tiyak na makakapagsalba tayo ng 200 milyong puno sa isang taon!

Sa Southern India, talagang gamit na gamit ang mga puno ng niyog sa napakaraming mga bagay. Ngunit ang mga bunot at bao ng niyog ay hindi nakakasama o hindi na napapakinabangan pa.

Madalas ay tinatapon na lamang ito kung saan saan at naiiwan sa mga kanal na nakabara. Kapag naman naipon ito sa mga basurahan at sinunog ay magdudulot pa ng polusyon.

Dahil sa napakahirap na sitwasyon na ito ay nakaisip ang isang Dutch start-up company sa Amsterdam na maglunsad ng proyektong tinawag nilang CocoPallet. Ito ang perpektong solusyon para sa mga bansang maraming mga bao at bunot ng niyog na nasasayang lamang.

Tunay nga na mas mura ito at mas makakatulong pa sa kalikasan kumpara sa paggawa at pagkonsumo natin ng mga plastik na paleta. Si Jan Van Dam ang nakatuklas ng teknolohiyang ito. Siya ay isang “plant-fiber scientist” sa Wageningen University.

“Rock hard, wood-like board material from coconut husk? That was new to me. We looked for improvements and came up with a technique where the ground up husk is pressed together at a high temperature.” Komento ni Van Dam.

Naglunsad siya ng pilot project sa Pilipinas ngunit hindi ito naging matagumpay dahil sa ilang mga kadahilanan. Hanggang sa nakilala niya si Michiel Vos.


Gamit ang teknolohiyang unang nadiskubre ng Wageningen University researchers ay mas pinabuti pa niya ito gamit ang mga bunot at bao ng niyog. Dahil dito ay nasa 200 milyong puno na kada taon ang naisasalba sa “the Netherlands”.

Fire resistant din ito at hindi kayang sirain ng anay kung kaya naman talagang patok agad sa merkado. Dahil sa popular na ito sa mga Asian exporters ay nagkaroon na rin sila ng pagawaan nito sa Sumatra, Indonesia mula sa mga lokal na plantasyon roon upang mas mabawasan pa ang bayarin sa transportasyon at mas kumita pa ang kanilang mga manggagawa.