Isang 3 taong gulang na batang babae, umorder ng 100 bowls ng noodles gamit ang cellphone ng kaniyang ama!

Ibang-iba na talaga ang panahon natin sa ngayon. Kung noon ay madalas nating makita ang mga batang naglalaro sa labas, ngayon ay mas marami nang mga bata ang nais na lamang manatili sa loob ng kanilang mga tahanan at doon ay manuod sa kanilang mga gadgets.

Kahit nga ang mga maliliit na bata pa lamang ay mayroon nang mga sariling tablet at cellphone. Mas madalas na naiiwan silang gamit ang mga ito habang nagtatrabaho ang kanilang mga magulang o di kaya naman ay gumagawa ng gawaing-bahay.

Ngunit maliban dito, marami ding masasamang epekto ang paggamit ng mga ito. Maaaring makahadlang ito sa wastong paglaki at pagsasalita ng ating mga anak.

Mayroon din namang ilang mga magulang na nakakaranas nang mahirap na sitwasyon sa tuwing oorder ang kanilang mga anak nang mag-isa sa cellphone. Halimbawa na lamang ang isang tatlong taong gulang na batang ito, gamit ang cellphone ng kaniyang ama ay umorder siya ng 100 bowls ng noodles online!

Laking pagtataka ng kaniyang ama dahil pabalik-balik ang lalaking nagdeliver sa hagdan hanggang tuluyan nang maihatid ang lahat ng order ng bata. Hindi batid ng ama na ang anak pala niya mismo ang umorder ng mga ito.

Sa kabila ng pangyayaring ito, nanatiling kampante ang ama at nagdesisyon na lamang siyang ipamahagi sa mga building staff ang 92 bowls ng noodles. Walo ang itinira nila para sa kanilang pamilya, tig-dalawang bowls sila dahil apat lamang sila sa kanilang tahanan.
Dahil nagtataka ang ama kung bakit umorder ng ganoon kadami ang kaniyang anak, tinanong niya ito at matapat naman nitong sinabi na nagugutom daw kasi siya. Hindi nagalit ang ama bagkus ay nangiti na lamang siya dahil sa nagawang ito ng kaniyang anak.

Marahil ay gutom na gutom ito kung kaya naman agad agad itong sumubok na umorder ng pagkain gamit ang kaniyang cellphone. Sa susunod daw ay mas magiging maingat na siya at iiwasan na niyang ipahiram o ipagamit sa kaniyang anak ang kaniyang cellphone.