Nang masawi ang dalagang ito ay ikinagulat ng kaniyang mga magulang ang nadiskubre nilang sikreto sa likuran ng kaniyang salamin!

Kilala ng kaniyang kapamilya at mga kaibigan si Athena Orchard bilang isang masayahing bata na marami ring mga kaibigan. Siya ay 12 taong gulang na at mayroon siyang anim na mga kapatid na babae at tatlong mga kapatid na lalaki.

Noon pa man ay mayroon na siyang nakakapa sa kaniyang ulo na isang bukol ngunit hindi niya ito binigyang-pansin. Nang minsan siyang mahimatay sa kanilang kusina ay kinailangan niyang magpatingin sa doktor kung saan siya sinabihan na mayroon siyang kanser sa buto.

Dahil dito ay kinailangan niyang sumailalim sa gamutan kung saan naubos ang kaniyang buhok. Sa kabila ng mahirap na pinagdaraanan niya ay nanatili pa rin siyang positibo at puno ng pag-asa.

Ilang araw lamang matapos ang kaniyang ika-13 taong kaarawan ay sumakabilang-buhay na siya. Ilang araw matapos mamaalam ni Athena sa kaniyang pamilya ay inaayos na ng kaniyang ama ang kaniyang silid.

Hindi inaasahan ng kaniyang ama na mayroon siyang matatagpuan sa likuran ng salamin ng kaniyang nasawing anak.

“I couldn’t believe it. It was almost 3,000 words long. It totally blew me away. I started reading the words, but I had to stop after a while, it was simply too much – it broke my heart”, Pahayag ng ama ni Athena.
Ang mahabang sulat ng dalaga ay punong puno ng pagmamahal sa kaniyang pamilya at mga kaibigan. Sinigurado niyang hindi sila magdadalamhati ng husto sa kaniyang pagkawala.

Sa kabila ng kaniyang matinding pinagdaanan ay naroroon pa rin ang positibong pananaw ni Athena sa buhay. Marami man siyang pangarap na naudlot at hindi na nabigyan pa ang buhay, batid naman niyang ang lahat ay mayroon dahilan kung bakit nangyayari.

Kung kaya naman talagang lakas loob niyang hinaharap ang problema. Laking pasasalamat din niya dahil hindi siya pinabayaan ng kaniyang pamilya.

Hanggang sa kaniyang pagpanaw ay talagang nagsilbi pa rin siyang inpirasyon sa marami.