Magulang ng tatlong taong gulang na batang nakagasgas sa 10 brand new Audi cars, pinagbayad ng $29,000 ng kompanya!

Aminin man natin o hindi, talagang mayroong ilan sa atin ang nakaranas na ng matinding kakulitan ng ating mga anak lalo na kung hindi tayo nakatingin o nakasubaybay sa kanila. Isang mag-asawa mula sa Guilin, China ang minsang nagdala ng kanilang tatlong taong gulang na anak sa isang car showroom.

Ito ay showroom ng kilalang mamahaling sasakyan na Audi. Sumusulyap-sulyap ang mag-asawa sa mga sasakyang naka-display habang ang kanilang anak naman ay naiwanang mag-isa na naglilibot-libot din.

Hindi lubos akalain ng mag-asawang ito na ang kanilang anak pala ay hindi lamang tumitingin sa mga mamahaling sasakyan na ito kundi may ginawa nang hindi kanais-nais! Mayroon palang maliit na batong hawak ang kanilang anak bago pa man sila pumasok sa showroom.

Hindi ito napansin ng mga magulang nang mga oras na iyon. Ito mismo ang bato na ginamit ng kanilang anak upang gasgasan ang hindi lamang isa kundi sampung brand new na mga Audi cars!


Labis na nabigla ang mag-asawa nang malaman nila ito at talagang napatulala na lamang sila dahil sa hindi na nila alam ang kanilang dapat gawin. Dahil sa nangyari, kinailangan nilang magbayad ng 200,000 yuan ($29,000) sa dealer ng sasakyan dahil sa mga “visible damage” na naidulot ng kanilang anak sa mga sasakyang ito.

Hindi naman pumayag ang mag-asawa dahil wala silang ganito kalaking pera. Nagdesisyon silang dalhin na lamang sa korte ang pangyayari.

Nang dalhin nga nila ito sa korte ay iginiit ng dealer na hindi na maaaring maremedyuhan ang mga sasakyan na nagasgas ng kanilang anak kahit pa nga papinturahan nila ang mga ito. Dahil sa sobrang pagkalugi nila ay iginiit nila ang halagang dapat bayaran ng mag-asawa.

Dahil hindi pumayag ang mag-asawa sa unang halaga na sinabi sa kanila ng dealer company ay nagkasundo na lamang sila sa halagang $10,000. Nagpaalala din ang korte na hindi dapat idahilan ang edad ng bata para sa mga bagay na maaari nitong magawa o nagawa na laban sa ibang tao.