Liham ng isang bata para sa kaniyang ama na mayroon nang ibang pamilya, kumurot sa puso ng publiko!

Talaga namang umantig sa puso ng publiko ang ginawang liham na ito ng isang bata para sa kaniyang ama. Nakasaad kasi sa naturang sulat kung gaano kamahal ng bata ang kaniyang ama at ang nararamdaman nito patungkol sa pagkakasira ng kanilang pamilya dahil sa ginawang ito ng kaniyang ama.

Bilang mga nakatatanda, naging natural na lamang sa atin ang isipin ang sarili nating kapakanan at kaligayahan. Ngunit madalas ay hindi na natin nabibigyan ng importansiya ang nararamdaman ng mga taong nakapaligid sa atin.

Magandang halimbawa ang isang pamilya na nasira na lamang bigla dahil lamang sa pagtataksil ng isa sa mag-asawa. Marahil inaakala ng mag-asawa na pagsasama lamang nila ang maaapektuhan nito ngunit ang katotohanan ay mas nasasaktan at mas naapektuhan ang mga anak sa ganitong sitwasyon.

Hindi na nakapagtatakang nasisira rin ang kinabukasan ng mga anak dahil sa hindi nila lubos na maintindihan ang sitwasyon. Kamakailan lamang ay mayroong isang bata na nagsulat ng liham para sa kaniyang ama na mayroon nang ibang pamilya.

Ayon sa liham, batid daw ng bata na mayroon nang ibang pamilya ang kaniyang ama pero mahal pa rin daw niya ito. Nangako rin ang bata sa kaniyang liham na ito na raw ang huling liham niya para sa ama dahil ayaw niyang makagulo pa sa kanila at maging dahilan upang maging malungkot ang kanilang pamilya.

Maraming mga netizens ang hindi napigilan na maging emosyonal dahil sa liham na ito. Mayroong mga nagsabi na dapat talagang maging responsable ang mga magulang sa mga desisyon na kanilang ginagawa dahil hindi lamang sila ang maaapektuhan nito kundi maging ang kanilang mga anak.

Mayroon din namang iilan na nagsabing naranasan din daw nila ang magkaroon ng “broken family” kung kaya naman ngayon na nasa tamang edad na sila ay hindi na nila nanaisin pang maranasan din ito ng kanilang mga magiging anak.