Isang sampung taong gulang na bata, nagtanim na lamang ng gulay upang masuportahan ang kaniyang sarili matapos niyang maulila sa kaniyang mga magulang!

Marami ang nagulat at talagang nabigla nang mapabalita noon ang isang sampung taong gulang na batang ito na natagpuan na lamang ng mga lokal na opisyal na namumuhay nang mag-isa. Para pala siya ay makapamuhay ng mag-isa ay nagtatanim ito ng gulay sa kanilang bakuran.

Napakarami din ang humanga sa kaniya dahil kahit pa nga siya ay ulilang lubos na ay nagawa pa rin niyang magpakatatag kahit pa nga siya ay sampung taong gulang pa lamang. Ang bata na ito ay nakilala ng marami bilang si Dang Van Khuyen.

Kasama ang kaniyang lola ay namumuhay sila sa isang maliit lamang na komunidad. Si Dan at ang kaniyang lola ang magkatuwang upang sila ay magkaroon ng makakain sa araw-araw.

Ayon sa mga nauna na ng ulat, namayapa na ang ina ni Dan noong siya ay bata pa lamang habang ang kaniyang ama naman ay naninirahan at nagtatrabaho sa isang malayong lugar. Sa mahabang panahon ay nasanay na rin siyang sila na lamang ng kaniyang lola ang magkasama sa buhay.

Ngunit laking gulat nito nang malaman niyang maging ang kaniyang lola ay nawala na rin. Dahil siya na lamang ang naiwanan sa kanilang tahanan ay nagdesisyon na lamang siyang mamuhay ng tahimik mag-isa. Dapat ay magkakasama na sila ng kaniyang ama na nagtatrabaho pa sa ibang bansa ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay naaksidente din ang kaniyang ama at pumanaw na.


Nalaman ng isang guro ang kalagayan ni Dan kung kaya naman nagtanong ito kung saan sila maaaring kumain. Sa totoo lang daw e ay hindi na nila kailangan ng malaking halaga ng pera upang makapagsaing o makapagluto.

Kinailangan ding maglabas ng 10 million dong ($450) ang isang gurong nagmalasakit sa kaniya upang siya ay matulungan sa kaniyang mahirap na kalagayan. Napakarami nating dapat ipagpasalamat sa ating buhay lalo na ang maraming mga bagay na madali nating tinatamasa sa ngayon.