Isang pitong taong gulang na batang babae ang binibigyan ng isang noodle shop owner ng makakain sa loob ng 5 taon, makalipas ang 25 taon ay tinulungan naman niya ang naturang shop owner!

Hindi nakalimot ang 7 taong gulang na batang ito sa ginawang kabutihan sa kaniya ng isang matandang lalaki na nagmamay-ari ng isang noodle shop. Madalas kasi siyang nakatanaw sa tindahan ng matanda pagkataos ng kaniyang klase.

Talagang mababakas sa kaniyang mukha ang sobrang gutom nito. Nang makita ang mahirap na kalagayan ng bata ay agad namang nagbigay ng pagkain ng 65-anyos na si Dong Nianhe ngunit tumakbo ang batang si Yin Canlian.

Nagtaka ang matanda ngunit kinabukasan ay sinabi din naman ng bata na hindi niya tinanggap ang binibigay na pagkain nito dahil sa wala siyang pambayad. Bilin din daw sa kaniya ng kaniyang lolo na huwag na huwag tatanggapin ng kahit mula sa ibang tao kung wala rin naman silang maibabalik na kapalit.

Nadiskubre din ni Dong Nianhe na ang batang ito pala ay iniwanan ng kaniyang mga magulang noon at hindi na binalikan kung kaya naman ang kaniyang lolo na lamang ang kaniyang kasa-kasama. Lumipas ang mga araw at nakaisip ng paraan ang matanda kung paanong tatanggapin ni Yin Canlian ang mga pagkain na kaniyang iniaalok dito.


Ayon sa kaniya, maaari magkaroon ng isang mangkok na pagkain ang bata kung tuturuan niya ang matanda ng isang salita sa loob ng isang araw. Agad namang pumayag ang bata ngunit humiling ito kung maaaring dalawang mangkok na ang kaniyang maiuwi at dalawang salita naman ang ituturo niya sa matanda.

Sa loob ng limang taon ay naging ganito ang kanilang sistema. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang hindi pumunta sa tindahan ni Dong Nianhe ang bata na noon pala ay kinuha na ng kanilang kamag-anak kasama ang lolo nito.

Lumipas pa ang ilang taon at kinailangan nang magsara ng negosyo ni Dong Nianhe ngunit nagtataka siya dahil palaging mayroong nagpapadala sa kaniya ng $7,855.00 (50,000 yuan) kada buwan. Kalaunan ay nagpakita rin sa kaniya si Yin Calian at sinabing siya ang nagbibigay ng pinansiyal na tulong dito bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginawa niyang tulong 25 taon na ang nakararaan.

Sa ngayon ay nais din niyang alagaan ang matanda at makasama ito dahil batid din niya kung gaano kahirap ang mamuhay nang mag-isa.