Isang Pastor na naniniwala sa muling pagkabuhay, pumayag na mailibing ng buhay ngunit natagpuang wala nang buhay matapos ang 3 araw!

Marami na tayong alam na mga relihiyon hanggang ngayon. Ngunit gaano man kaiba ang ating kinabibilangang sekta sa ibang tao ay mayroon din naman itong isang pagkakatulad, ang paniniwala natin sa Diyos.

Hindi na rin mabilang ang mga nabalitaan nating huwad na propeta o di kaya naman ay samahan ng mga relihiyosong tao na hindi rin naman nagtatagal. Mayroon pa ngang iilan na naloko o nascam ng mga grupong ito.

Nakakalungkot malaman na nagagamit ang relihiyon at paniniwala natin upang gumawa ng masama sa ating kapwa. Marami ang nagulat nang mapabalita ang isang Pastor na ito na gustong patunayan ang kaniyang matinding paniniwala sa Diyos.

Hindi niya alintana ang panganib nang desisyon niyang ito kahit pa nga ang kaniyang buhay ang maging kapalit nito. Ngunit kamakailan lamang ay isang Pastor mula sa Zambia ang nagdesisyong patunayan ang kaniyang paniniwala tungkol sa muling pagkabuhay.

Siya ay nakilala bilang si Pastor James Sakala. Lakas loob siyang pumayag na ilibing siya ng buhay ng ilan sa kaniyang mga miyembro at makalipas ang tatlong araw ay binilin niya sa mga itong siya ay hukaying muli at tiyak na mabubuhay siya.


Tatlo sa kaniyang mga miyembro ang naglibing sa kaniya ng buhay. Talagang malakas ang pananalig ng Pastor na siya ay muling mabubuhay makalipas lamang ang itinakda niyang araw tulad ni Hesu Kristo.

Nasaksihan ng lahat ang ginawang paglilibing sa kanilang Pastor at umaasa sila sa magandang resulta nito. Nang dumating na ang ikatlong araw na kanilang napag-usapan ay agad namang hinukay muli ng mga miyembro ang kanilang Pastor.

Ngunit ito ay wala nang buhay, hindi na humihinga! Sinubukan pa nilang isugod sa ospital ang kanilang lider ngunit hindi na talaga ito nabigyan pa ng lunas dahil sa tatlong araw na pagkakalibing sa kaniya ng buhay.

Ikinalungkot ito ng mga miyembro at ipinagluksa ang kanilang lider.