Isang OFW na ngayon lamang nakauwi sa kaniyang pamilya, tagumpay na nasorpresa ang kaniyang ina nang magpanggap itong kostumer ng kanilang negosyong litsonan!

Ang paghahanap-buhay, pagbabanat ng buto, o pagtatrabaho ang isa lamang sa mga sakripsyong ginawang ng marami sa atin para sa ikauunlad ng ating pamilya. Talagang hindi natin alintana ang pagkakaroon ng mahirap na trabaho kahit pa nga kinakailangan nating mangibang-bayan para lamang matupad natin ang pangarap nating buhay para sa ating pamilya.

Maraming mga Pilipino na noon pa man ang hindi nagdadalawang-isip na magtrabaho sa dayuhang bansa dahil doon ay tiyak na mas magiging malaki ang kanilang kita at sa mas maiksing panahon ay matutupad na nila ang pangarap nilang bahay o di kaya naman ay magandang edukasyon para sa kanilang mga anak. Sa nakakalungkot na banda, kalakip ng sakripisyong ito ay ang pagkakawalay sa pamilya ng matagal na panahon.

Tulad na lamang ng isang OFW na ito na hindi nakauwi sa kaniyang pamilya nang halos tatlong taon dahil na rin sa pandemya. Dahil nga sa malayo ang kaniyang pinagtatrabahuhan at matagal na rin ang huling beses na nakauwi siya, hindi na niya pinaalam pa sa kaniyang pamilya ang muli niyang pagbabalik.

Nagdesisyon din siyang magpanggap bilang isang kostumer sa kanilang lechon business upang mas masorpresa ang kaniyang pamilya. Nang makarating siya sa kanilang tirahan ay naroroon ang kaniyang ina na siyang kumukuha ng mga pangunahing impormasyon ng kostumer.


Habang inililista niya ang pangalan ng lalaki ay tila ba parang naisip ng ina na mukhang pamilyar ang mukha ng kaniyang kaharap. Maya-maya pa ay mas sinilip pa niya ang hitsura ng kaniyang kausap hanggang sa napagtanto niyang ito pala ay ang kaniyang anak!

Hindi na niya napigilan pang maging emosyonal. Talaga namang masayang-masaya ang ina dahil sa wakas ay muli na nilang makakasama ang kanilang anak na matagal nang nagsusumikap at nagtatrabaho sa Japan.

Laking pasasalamat din naman ng lalaki dahil nagkaroon pa siyang muli ng pagkakataon na makauwi at muling makasama ang kaniyang magulang. Pinaalalahanan niya rin ang marami na huwag sayangin ang pagkakataong mayakap at makasama ang kanilang pamilya dahil hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng ganitong klase ng pagkakataon.