Isang nawawalang pagong ang nagtapuan ng pamilyang ito sa kanilang attic makalipas ang 30 taon!

Marami sa atin ang talagang mahilig mag-alaga ng mga cute na hayop. Hindi na nakapagtataka na marami sa atin ang certified pet/animal lovers.

Ngunit ano nga kaya ang mararamdaman natin kung isang araw ay bigla na lamang nating makita o matagpuang muli ang alaga nating matagal na nating hinahanap? Isang alagang pagong ang nawala noong 1982 at makalipas ang 30 taon ay natagpuan din ito ng isang pamilya sa kanilang attic.

Ayon sa mga nauna nang mga ulat, ang pagong o tortoise na si Manuela ay pagmamay-ari ng nanay ni Nathalye De Almedia noong 1980s. Ayon kay Almedia, umiiyak pa noon ang kaniyang ina dahil hindi na nito lubos akalain na muli pang matatagpuan ang alaga niyang pagong na si Manuela.

Sinong mag-aakala na makaka-survive ang pagong na ito sa nakakandadong attic nila sa loob ng tatlong dekada? Ang hinuha ng pamilya ay nakaligtas ito at nanatiling buhay sa pamamagitan ng pagkain sa mga anay na makikita rin sa naturang lugar.

Makalipas naman ang sampung taon buhat nang mangyari ito ay nagkaroon ng check-up ang pagong kung saan nakitang isa pala siyang lalaking pagong at hindi babae. Sa halip na Manuela ay Manuel na ang kaniyang naging pangalan.


Ang mga pagong na tulad ni Manuel ay maaaring mabuhay hanggang 255 taong gulang. Kayang kaya din nilang mabuhay ng tatlong taon kahit walang pagkain at tubig. Ayon sa ilang mga ulat, ang pinamatandang pagong sa buong mundo ay walang iba kundi si Jonathan.

Ito ay isang Seychelles giant tortoise na kasalukuyang nakatira sa South Atlantic Island sa St Helena. 180 taong gulang na ito at una nang nakarating sa isla bilang regalo kay Sir William Grey-Wilson taong 1882 na naging gobernador naman ng naturang isla.

Tunay nga na napakaraming nakakamanghang bagay sa mundo. Isa na riyan ang mga hayop na ito na mayroong kaniya-kaniyang katangian. Nakakabilib malaman na kaya pala nilang mamuhay nang maraming taon at mayroon din silang kakayanan na maka-survive kahit na walang pagkain o tubig sa kanilang paligid.