Isang nana yang nakapansin na halos madumihan ng kaniyang anak ang suot ng babaeng katabi nila sa tren dahil sa maduming sapatos nito kung kaya naman agad siyang umaksyon!

Marahil ay marami mga kabataang Pilipino hanggang ngayon ay palaki ng kanilang mga lolo at lola. Napakasarap naman talaga balikan ng mga alaalang ito.

Ang pagmamahal ng ating mga magulang ay walang kapantay ngunit wala rin namang katulad kung magmahal ang ating mga lolo at lola. Sa paglipas ng panahon ay marami pa rin sa atin ang labis na nagpapasalamat sa ating mga magulang, lolo, at lola sa ginawa nilang pagpapalaki sa atin.

Tunay nga na ang mga nakatatanda ang palaging tinitingnan ng mga bata lalo na kung ugali lang din naman ang ating pagbabantayan. Mabilis matuto ang mga kabataan lalo na sa panahon ngayon.

Kung kaya naman dapat maging responsible at maingat ang mga nakatatanda sa mga pananalita at ginagawa nila lalo na kung mayroong mga batang nakaharap sa kanila. Kamakailan lamang ay marami ang humanga sa isang ina na ito na nakasakay sa isang tren kasama ang kaniyang tatlong taong gulang na anak.

Dahil likas na makulit at mausisa ang mga bata, hindi na napigilan pa ng ina ang pagtanaw ng kaniyang anak sa bintana ng tren. Dahilan upang muntikan nang madumihan ng bata ang suot na bistida ng kanilang katabing babae.

Nang makita ito ng ina ay agad na niyang hinawakan ang maduming sapatos ng kaniyang anak upang hindi na madumihan pa ang damit ng babae. Nakuhanan din ito ng larawan ng isang netizen na siyang nagbahagi naman nito online.

Talaga namang nakakamanghang malaman na mayroon pa rin palang mga tao ngayon na ayaw makaabala o makaistorbo sa ibang tao kung kaya naman talagang gagawin nila ang lahat upang hindi sila maging problema sa kanilang kapwa. Maraming mga netizens din ang nagpahayag ng kanilang paghanga sa ina.

Kung sana ay mas marami sa atin ang gagawa nito, tiyak na mababawasan ang away at hindi pagkakaunawaan ng mga tao.