Isang may-ari ng resto, palaging naghahanda ng masarap at libreng pagkain para sa mga asong palaboy!

Nakakalungkot isipin na sa araw-araw ay marami tayong nakikita na mga abandonadong hayop sa lansangan. Kung para sa ating mga tao ay napakahirap na pagsubok na nito, paano pa kaya sa kanila na hindi naman kayang magsalita at magreklamo sa kanilang mahirap na kalagayan.

Mahigit na limang taon na rin ang nakararaan buhat nang magkaroon ng kauna-unahang bisita si Gerardo Cortiz sa harapan ng kaniyang restawran. Ngunit hindi siya isang simpleng kostumer lamang. Isa siyang asong palaboy na nakatitig lamang kay Gerardo ng mga oras na iyon.


Kitang-kita naman sa kaniyang mga mata na tila nangungusap siya at nanghihingi ng tulong sa kaniya. Marahil ay gutom na gutom na ang kawawang aso ngunit wala itong magawa upang malamnan ang kumakalam niyang sikmura.

Dito na nagdesisyon si Gerardo na ipaghanda ng makakain ang aso. Labis naman ang kaligayahan ng aso nang bigyan siya ni Gerardo ng makakain.
Hindi ito basta bastang tira lamang dahil talagang hinanda ito ni Gerardo para sa kaniya. Ilang araw pa ang lumipas at palagi nang dumadalaw ang asong ito sa harapan ng kaniyang kainan.

Makalipas pa ang ilang araw ay mas dumami pa ang mga aso na tila nakabalita sa pagmamagandang-loob na ito ni Gerardo. Kalaunan ay naging mas marami na ang mga aso na ipinaghahanda nila ng mga pagkain.


Ayon kay Gerardo, hindi man sila nakakatanggap ng pera bilang kabayaran ay masaya pa rin sila dahil nasisilayan nila ang kagalakan at kabusugan sa mata ng mga hayop na kanilang natutulungan. Umani rin naman ng maraming positibo at magagandang komento ang kabutihan na ito ni Gerardo.

Tunay nga na marami pa rin palang mga tao ang mayroong pagmamalasakit sa kanilang kapwa at maging sa mga hayop sa kanilang paligid. Nagsisilbi rin itong inspirasyon sa mas marami pang mga indibidwal na gumawa ng mabuti nang walang hinihintay na kapalit.