Isang mag-asawang walang maayos na tirahan, nakatanggap ng tulong mula sa mga taong nagmagandang-loob sa kanila!

Sa buhay natin, talagang marami tayong kinakaharap na problema sa araw-araw. Hindi maipagkakaila na talagang marami pa rin sa atin ang nanatili na lamang na positibo at matatag sa buhay para na rin sa ating mga mahal sa buhay.

Kamakailan lamang ay marami ang natuwa at talagang nagkaroon ng napakagandang inspirasyon mula sa mag-asawang ito. Makikita sa mga larawan na wala silang maayos na tirahan.

Tanging sinalansan na mga piraso ng sanga ng puno lamang ang gamit nila bilang proteksyon sa kanilang mumunting barong-barong. Ngunit kahit gaano man kahirap ang kanilang kalagayan, hindi ito naging dahilan upang mawalan sila ng pag-asa.

Isang araw ay mayroon na lamang grupo ng mga taong tumulong sa kanila. Hindi na gawa sa sanga ng puno ang kanilang bahay kundi gawa na ito sa semento at mga bato.

Mayroon na rin silang maayos na masisilungan lalo na kung may malakas na ulan at matinding sikat ng araw. Higit pa rito ay marami din ang tumulong ang nagbigay sa kanila ng ilang mga gamit sa bahay tulad na lamang ng lamesa at upuan, mayroon na rin silang ilang cabinet kung saan maaari nilang itabi ang kanilang mga gamit.

Tunay nga na marami pa rin ang mga taong handang tumulong sa iba. Kahit pa nga wala silang maibabalik sa mga ito.


Mga taong may mabubuting puso na walang ibang nais kundi ang ikabubuti ng kanilang kapwa. Maliit man at simpleng tulong man ay nagiging malaki lalo na kung mas maraming tao ang tutulong sa mga taong lubos na nangangailangan.

Isa rin itong aral para sa marami sa atin na huwag dapat tayong tumingin sa katayuan ng ibang tao.

Maaaring marumi ang kanilang ginagawang trabaho o hindi ganoon kaganda ang kanilang mga tirahan ngunit mabubuti naman silang tao na tulad natin ay nais lang din makaraos sa araw-araw kasama ang kanilan mga mahal sa buhay.