Isang lalaking single, nag-ampon ng isang batang may Down syndrome matapos itong ayawan ng 20 pamilya!

Isang single dad ang nagdesisyon na mag-ampon ng isang batang mayroong Down Syndrome. Ang batang ito ay inayawan na ng 20 mga pamilya bago pa man napunta sa kaniya. Si Luca Trapanese ay isang “gay man” at nang mga panahong nagkrus ang landas nila ng batang ito ay galing siya sa isang bigong relasyon.

Nang mga panahon na ninais niyang pagalingin ang kaniyang sugatang puso ay mayroong dumating na sanggol na siyang nagpabago ng lahat lahat sa kaniyang buhay. Ang sanggol na iyon ay si Baby Alba.

Isinilang na siya na may Down syndrome, 13 araw pagkasilang sa kaniya ay saka naman siya nakilala ni Luca. Naging matinding hamon ng mga panahong iyon ang patakaran sa Italya na hindi maaaring mag-ampon ang mga single parents.

Hindi rin pinapayagan ang “surrogacy” at lalong hindi maaaring makasama o mailista ang mga gay parents sa birth certificate. Ang maaari lang niyang maging choice ay ang mag-ampon ng batang mayroong kapansanan.

“I was told that I’d only be given a child with an illness, a severe disability or with behavioural problems. I was absolutely OK with that,” Pagbabahagi ni Luca.

Mula noon ay hindi na napaghiwalay pa ang dalawa at talagang masayang-masaya si Luca dahil dumating sa kaniyang buhay si Baby Alba. Ipinagmalaki din niyang may “strong personality” ito at paminsan-minsan ay talagang matigas din ang ulo.


Madalas din daw silang mag-bonding sa mga park, museo at maging sa trabaho ni Luca. Hilig na hilig din daw ni Baby Alba ang kumain, maglaro, at sumayaw buong araw.

“Alba was never my second choice because she has a condition. I wanted her to be my daughter. Being a single dad is hard, but I have friends whose partners work all day, and they’re struggling as well. I think that being a parent is hard, full stop. I can see a future for myself now. I’ll spend the rest of my life with the child I love, and we’ll do so many amazing things together,” Dagdag pa ni Luca.