Isang lalaki ang nakapagligtas ng dalawang batang leon noon, pitong taon ang nakalipas at muli niyang nakita ang isa sa mga ito!

Noon pa man hindi na bago sa atin ang mga bagay tulad ng mga “wildlife encounters” ng mga eksperto sa larangan na ito. Kung kaya naman marami na rin tayong mapapanuod na mga videos o makikitang mga larawan sa internet.

Ngunit tila kakaiba at labis na nakakamangha ang isang partikular na videong ito. Kuha ito gamit ang isang GoPro kung saan masisilayan ang dalawang batang leon.

Pitong taon na ang nakararan mula nang iligtas ng South African animal expert na si Kevin Richardson ang mga ito. Nalulunod sila noon sa ilog matapos silang abandonahin ng kanilang ina.

Hindi nagdalawang-isip si Kevin na iligtas ang mga ito na pinangalan naman niyang Meg at Amy. Kung hindi dahil kay Kevin ay tiyak na nasawi na ang dalawa.

Mula noon ay naging malapit ang tatlong ito sa isa’t-isa kahit pa nga maituturing na wild animals ang mga leon.

“Meg and Amy are kind of my soulmates. It’s like humans. You could meet many, many people in your life, but there’s very few that you actually connect wholeheartedly with”, Pahayag ni Kevin.

Pitong taon ang nakalipas at nagdesisyon si Kevin na balikan ang dalawa niyang mga kaibigan sa Savannah. Sa ngayon ay malaki na ang mga ito at talagang nagha-hunt na sila para sa kanilang pagkain.

Sa naturang video ay makita kung paanong tumalon mula sa tubig ang isa sa mga leon na tila yayakapin si Kevin at nakikipaglaro. Tunay ngang mapapalad pa rin ang ilang mga hayop dahil mayroon pa ring mga taong katulad ni Kevin na handang tumulong at magligtas sa kanila sa panahon ng kapahamakan.

Marahil, tayo rin sa ating sariling pamamaraan ay dapat na ring mag-isip ng husto kung paano din tayo makakatulong lalo na at palala na ng palala ang problema sa ating mundo tulad ng Global Warming at Climate Change na hindi lamang tayong mga tao ang apektado kundi maging ang mga hayop na ito.