Isang lalaki ang muling pinakasalan ang dati niyang misis nang nalaman nitong siya ay may malalang sakit!

Marami ang nagulat at namangha nang mabalitaan ang ginawa ng isang lalaking ito para sa kaniyang dating asawa. Nalaman niya kasing may malalang karamdaman ito kung kaya naman talagang pinakasalan niya itong muli upang mas maalagaan siya ng husto.

Ayos lang din sa lalaki na ibigay ang isa niyang kidney o bato sa kaniyang misis para lamang maging maayos na ang kalusugan nito. Kung noon ay hindi naging maganda ang kinahantungan ng kanilang pagsasama, ngayon ay nais na niyang maayos ang lahat at magsimulang muli.

Tunay nga na hindi naman talaga ng plano natin sa buhay ay natutupad at hindi rin naman lahat ng ating mga relasyon ay nagiging pangmatagalan. Ito ang naging karanasan at naging aral sa buhay ni Chen Zhenfeng na mula sa Henan, China.

Siyam na taon na ang nakalilipas nang makilala niya ang kaniyang asawa at agad silang nagkapalagayan ng loob. Nagdesisyon silang magpakasal hanggang sa lumipas pa ang ilang taon at nalaglag ang dinadala ng kaniyang misis ng hindi lamang isang beses ngunit dalwang beses pa.

Dahil sa pangyayaring ito ay naapektuhan ng husto ang kanilang pagsasama at nauwi sa paghihiwalay ang lahat. Noon, inakala ng lahat na tapos na talaga ang kanilang relasyon. Isang araw ay nagmensahe si Chen sa dati niyang misis at kinumusta niya ito.
Laking gulat niya dahil hanggang ngayon ay wala pa rin pala itong nagiging karelasyon buhat nang sila ay maghiwalay. Nalaman din ni Chen na mayroong Uremia ang kaniyang dating asawa na isang end-stage kidney dis3ase na nakakaapekto na rin sa kaniyang paningin.

Inalok ni Chen ng kasal ang kaniyang asawa ngunit hindi ito pumayag sa una dahil ayaw niyang maging pabigat pa sa kaniya ngunit naging mapilit si Chen na gawin ang kaniyang desisyon.

“Even if you can’t see anymore, I can be your eyes. Don’t cry, I’m willing to give up one of my kidneys even if it means I may live a few years less and you can live longer.” Pahayag ni Chen.