Isang German Shepherd, naghukay ng butas sa isang puntod upang maprotektahan ang kaniyang mga anak!

Maraming mga netizens ang naantig sa larawan na ito ng isang German Shepherd na naghukay ng butas sa mismong puntod ng kaniyang namayapang amo. Mukhang malungkot at pagod na pagod ang naturang aso.

Ngunit nang makita ito ng animal rescuer na si Vesna Mihajloski, ang aso pala ay naghukay ng butas para sa kaniyang mga maliliit pang anak. sa isang sementeryo sa Serbia ay naghukay nga ang naturang aso dahil nais niyang maging ligtas ang kaniyang apat na mga tuta. Marahil ay wala nang ibang mapuntahan ang aso at mga tuta nito kung kaya naman dito na lamang sila namahinga pansamantala sa puntod ng kanilang amo.

Nang makita ni Vesna ang kalagayan ng mga asong ito ay hindi na siya nagdalawang-isip pa. Kinuha niya ang mga ito at pinakain, binigyan ng kanilang mga pangangailangan. Makalipas ang ilan pang mga araw at buwan ay lumaki na rin paunti-unti ang mga tuta.

Mas naging masigla na sila ngayon at talagang makukulit na naglalaro parati. Maging ang kanilang ina na German Shepherd ay mas masigla na rin ngayon kaysa noon nang magkatagpo sila ni Vesna sa sementeryo.

Tunay nga na kayang gawin ng ina ang lahat para sa kaniyang mga anak. Para lamang masigurado ang kaligtasan at kapakanan ng kaniyang mga anak ay hindi nagdalawang-isip ang inang German Shepherd na maghukay at itago ang kaniyang mga anak sa puntod mismo ng kaniyang amo na matagal nang pumanaw.


Hindi rin lubos akalain ng mga netizens na mayroon pa palang mga tao tulad ni Vesna na handang tumulong sa mga hayop na ito na talagang kailangan ng paggabay at tulong na kanilang matatanggap mula sa ibang tao. Kung kaya naman sa susunod na makakita tayo ng mga hayop na nangangailangan ng ating mga tulong ay huwag na sana tayong magdalawang-isip pang tumulong.


Batid din naman natin ang mga bagay na kaya nating gawin nang hindi tayo nasasaktan o nakakakagat ng mga hayop na ito.