Isang batang lalaki ang umorder ng bulaklak para sa kaniyang ina sa loob ng 60 years!

Ang pagkakaroon ng anak ay talagang isang mabigat na responsibilidad. Hindi madali ang pagbubuntis, panganganak, at ang pag-aalaga ng bata ngunit hindi ito inaalintana ng mga nanay dahil batid nilang ito ay para sa kanilang anak at sa kanilang pamilya.

Kamakailan lamang ay umantig sa publiko ang kwento na ito ng isang flower shop owner. Napakatumal na raw kasi ng paninda niyang bulaklak sa ngayon, ngunit isang araw ay mayroong isang bata ang lumapit at nakipag-usap sa kaniya. Nais daw nito sanang padalhan ng bulaklak na carnation ang kaniyang ina sa kaarawan nito.

Hindi lamang sa taon na ito ngunit sa susunod pang 60 taon! Ang bata ay nagpakilala bilang si Toby na marahil ay pitong taong gulang na ang edad.

Ang kaniyang ina ay si Catherina na 40 taong gulang na raw. Noong una ay inakala ng may-ari ng flower shop na nagbibiro o nagloloko lamang ang bata ngunit kitang-kita sa mga mata nitong seryoso siya.


Tinanong niya kung magkano raw ang dapat niyang ibayad para sa hiling niyang serbisyo at sinabi naman niyang $30 dollars ito. Nagulat siya nang abutan siya g $100 dollar bill ng bata. Natuwa siya dahil mayroon na siyang unang kostumer sa araw na iyon.

Binilin din ni Toby na batiin niya ng “Happy Birthday” ang ina nito sa tuwing magdadala siya ng bulaklak tuwing ika-22 araw ng Setyembre. Dalawang buwan ang nakalipas at simula na ng kanilang napagkasunduan kung kaya naman agad na nagdala ng bulaklak ang flower shop owner sa nanay ni Toby at hindi niya rin ito nakalimutang batiin sa araw ng kaniyang kapanganakan.

Nang banggitin na niya ang ginawang pakikipag-usap sa kaniya ng batang si Toby noon ay laking gulat ng kaniyang ina na si Catherine dahil sa kabila ng sakit ng kaniyang anak na leukemia ay nagawa pa rin nitong isipin siya at iwanan ng ganitong klase ng sorpresa ang kaniyang ina.