Isang aso na inabandona sa gilid ng kalsada, binigyan ng halik sa pisngi ang taong sumagip sa kaniya!

Sa kabila ng pagiging moderno at mayaman ng maraming mga bansa sa iba’t-ibang panig ng mundo, marami pa rin tayong problema sa ating komunidad na sinisikap pa rin nating solusyunan. Isa na marahil sa mga ito ang mga hayop na basta na lamang iniiwanan at inabandona.

Nagugutom, nauuhaw, nagkakasakit, at pumapanaw na lamang ang mga kawawang hayop na ito. Ngunit para sa dog lover at rescuer na si Judy Obregon, hanggang magagawa niyang makapagligtas ng mga hayop ay talagang gagawin niya ito upang mabawasan ang mga kawawang hayop na basta na lamang pinababayaan ng kanilang mga amo.

Nang minsang madaan si Judy sa Fort Worth’s Echo Lake Park ay namataan niya ang isang aso na ito na tila nanghihina at nangangailangan ng kaniyang tulong. Agad siyang bumaba sa kaniyang sasakyan at sinigurong ligtas ang aso at ligtas rin siya sa naturang lugar.

Noon kasi ay puro walang buhay na na hayop ang madalas niyang matagpuan dito kung kaya naman laking gulat niyang makita ang asong ito sa gilid ng kalsada. Halatang inabandona na ang kawawang aso, hinang-hina at gutom na gutom.

Nang sinakay na niya ito sa kaniyang sasakyan ay napansin niya na sobrang bait nito. Mas lalo siyang nanlumo nang makita ang nakatali sa leeg ng aso. Sintas ng sapatos ang nakasakal sa leeg nito.


Natagpuan din niya ang bahagi nito sa lugar kung saan niya nakitang nakatayo ang aso na tila ba hinihintay pa ang kaniyang mga amo na bumalik at kunin siyang muli. Maya-maya pa ay nagdesisyon na siyang iuwi ang aso, pakainin, at gamutin sa kanilang bahay.

Marahil ay naramdaman ito ng aso na agad namang nagbigay ng halik sa kaniya sa pisngi. Sa ngayon ay pinangalanan na niya itong Callie.

Nasa mabuting kamay na si Callie at hindi na muling magugutom pa o maghihintay sa kaniyang amo na nag-abandona sa kaniya.