Isang ama na nagbenta ng kaniyang bahay para lamang mapag-aral ang kaniyang mga anak sa Amerika, hindi na nadalaw ng mga ito makalipas ang sampung taon kung kaya naman siya na mismo ang pupunta sa kanila!

Walang hindi kayang gawin ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Sabi nga sa isang popular na kasabihan, isusubo na lamang ng magulang ay ibibigay pa niya sa kaniyang mga anak.

Hindi alintana ang hirap at pagod ng mga magulang maibigay lamang lahat ng pangangailangan ng kanilang mga anak. Para naman kay Duyen, isang single father, walang kaso sa kaniya kahit ibenta pa niya ang sarili niyang bahay masigurado lamang niya ang magandang kinabukasan para sa dalawa niyang anak.

Wala na siyang asawa matapos nitong pumunaw kung kaya naman lahat ay ginagawa niya para sa dalawang anak niyang babae. Ibinenta niya ang kaniyang bahay upang makapag-aral sila sa ibang bansa.

Mas magiging magandang oportunidad kasi ito para sa kaniyang mga anak kaysa naman sa Vietnam sila magtapos ng pag-aaral. Ang 74 taong gulang na si Duyen ay tumira na lamang sa isang maliit na tirahan habang ang kaniyang mga anak ay nag-aaral sa ibang bansa.

Ngunit sampung taon na ang nakalilipas ay hindi pa rin siya dinadalaw ng mga ito. Tumatawag at kinakamusta naman daw siya ng mga ito paminsan-minsan kung kaya naman nagpapasalamat pa rin siya.

Sa pagtitinda niya ng kape ay nakakaraos naman siya kahit papaano. Sa ngayon, ang kaniyang mga anak ay isa nang doktor at propesor sa ibang bansa.

At dahil nais namang madalaw ni Duyen ang kaniyang mga anak, napagdesisyunan niyang magtungo sa Amerika. Naglagay ito ng banner sa kaniyang bisikleta kung saan nakalagay dito na 48 araw siyang magbabakasyon.

Para naman kay Duyen, wala na siyang ibang kayamanana sa ngayon kundi ang kaniyang mga anak kung kaya naman hindi na niya nais pa ang magtanim ng tampo o galit sa mga ito. Magdadala rin daw siya ng 3 kilo ng kape bilang regalo sa kanila sa kaniyang pagbisita.

Talaga namang nakakaantig ang kwentong ito ng isang dakilang ama tulad ni Duyen.