Isang alagang aso ang tumutulong sa kaniyang amo araw-araw na pakainin ng carrots ang kanilang mga kuneho!

Hindi na bago sa marami sa atin ang mga katagang “Dogs are man’s best friend.” Marami na tayong nababalitaan na mga asong talagang matapat sa kanilang mga amo.

Mga asong handang sumuong sa panganib mailigtas lamang ang kanilang mga amo mula sa matinding kapahamakan. Marami din naman ang naghihintay sa pagbabalik ng mga amo nilang nasawi na o di kaya naman ay nag-abandona sa kanila.

Nakakalungkot lamang na sa kabila ng kanilang pagiging matapat ay marami pa rin ang basta basta na lamang nagpapabaya at nag-aabandona sa kanila. Hindi lamang matapat ang mga asong ito dahil talagang itinuturing na din silang bahagi ng pamilya.

Madalas nga ay anak na ang turing sa kanila ng kanilang mga tagapag-alaga. Mayroon silang sariling pagkain, tulugan, at madalas pang kasama sa pamamasyal sa mga malls at ibang pampublikong lugar habang nakasuot ng magagarang damit at diaper.

Kamakailan lamang ay marami ang natuwa sa asong ito na si Kalle, isang mahusay na pet dog ng kaniyang amo. Hindi tulad ng ibang mga hayop ay talagang maaasahan na si Kalle sa ilang mahahalagang bagay tulad na lamang halimbawa ng pagpapakain sa mga alagang kuneho ng kaniyang amo.

Maingat niyang kinukuha ang mga carrots gamit ang kaniyang bibig at dinadala ito sa kulungan ng mga kuneho. Hindi naman natatakot ang mga kuneho na kumain ng husto habang nakatitig sa kanila si Kalle.


Maging ang isang munting biik ay lumapit na rin ang nakisabay sa pagkain ng mga kuneho. Bihasang-bihasa naman ang aso sa pagpapakain ng mga hayop na ito dahil kahit gaano pa sila kagutom ay hindi niya nabibitawan ang mga carrots na nasa kaniyang bibig.

Kapansin-pansin din na tila sinusubukan din niyang paalalahanan ang munting biik na para sa mga kuneho ang dala niyang pagkain at ang bawat isa ay magkakaroon ng tamang oras para sa kanilang mga pagkain.