Isang alagang aso ang nahimatay sa labis na kaligayahan matapos niyang masilayan ang kaniyang amo makalipas ang dalawang taon nilang pagkakahiwalay!

Dalawang taon na ang nakararaan nang kinailangang magtungo ni Rebecca Ehalt sa Slovenia mula sa Pennsylvania dahil sa kaniyang trabaho. Dahil dito ay kinailangan niyang iwanan ang kaniyang siyam na taong gulang na alagang aso na si Casey.

Nagdesisyon siyang iwanan na muna ang kaniyang aso sa kaniyang pamilya upang mas maging komportable din ito kaysa isama niya ito sa ibang bansa nang sila lamang dalawa. Maaaring dalawang taon lamang ito para sa atin ngunit para sa mga alaga nating hayop ay katumbas na pala ito ng 14 na taon!

Makalipas nga ang matagal na paghihintay ay muling nasilayan ni Casey ang kaniyang amo. Muli siyang umuwi sa Murrysville, Pennsylvania upang dumalo sa wedding reception na inihanda ng kaniyang mga magulang para sa kanilang mag-asawa.

Sa wakas ay matutuldukan na rin ang pangungulila nila sa isa’t-isa. Talaga namang tuwang-tuwa si Casey na muling makita ang kaniyang pinakamamahal na amo.

Ngunit hindi inaasahan ng lahat na sa labis na kaligayahan ay bigla na lamang mahihimatay ang kawawang aso! Agad naman nilang dinala sa beterinaryo ang aso at nalaman na wala din naman silang dapat ipag-alala dahil nasa mabuti naman itong kalagayan.

Sadyang masayang masaya lang ito na makita si Rebecca kung kaya naman sandali itong nawalan ng malay. Tunay ngang napaka-loyal ng mga alaga nating hayop.
Isa sila sa mga dahilan kung bakit nagiging masaya at maligaya tayo sa araw-araw.

Nakakatuwang malaman na marami pa rin sa atin ang talagang naglalaan ng oras at panahon upang mag-alaga at magmahal ng mga ganitong klase ng hayop.

Kahit gaano man kahirap ang sitwasyon o kalagayan natin sa buhay, hindi ito matutumbas ng pagkakaibigan na mayroon tayo sa ating mga alagang hayop. Maaaring ilang taon ang lumipas sa pagitan nina Casey at Rebecca ngunit hindi mapapantayan ang maraming mga masasayang alaala nila ng distansiya at panahon.