Isang 91 taong gulang na Chinese, nagbibigay ng libreng klase sa mga bata sa kanilang komunidad!

Para sa marami sa atin, ang oras ay talaga namang napakahalaga. Maaaring sa ngayon ay marami tayo nito at libre natin itong nakukuha ngunit darating din ang pagkakataon na hindi na natin ito kaya pang gawan ng paraan.

Hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras at panahon. Para sa maraming mga matatanda, marahil ang buhay ay hindi na ganoon kahirap at talagang kayang-kaya na nilang lubusin at enjoyin ang bawat oras.

Marami din namang mga matatanda ngayon o senior citizen na nagagawa nang gawin ang mga bagay na hilig nilang gawin noon pa man. Halimbawa na lamang ang lolo na ito mula sa Jiangxi Province sa China.

Nais niyang ilaan ang natitira niyang buhay at lakas at pagtuturo sa mga kabataan sa kanilang komunidad. Siya ay ang 91 taong gulang na si Miao Yanxiang.

Marami ang talagang humahanga sa kaniya dahil sa kabila ng kaniyang katandaan ay talagang nais pa rin niyang magturo sa mga kabataan. Gamit niya ang sarili niyang tahanan sa pagtuturo ng klase sa mga batang ito ng libre.

Sa loob ng mahigit sampung taon ay ito na ang kaniyang pinagkakaabalahan. Hindi lamang libreng klase ang handog niya sa mga batang ito kundi maging mga regalo sa tuwing may espesyal na okasyon.


Bilang ganti ay talagang nag-aaral ng husto ang mga batang ito at ipinapakita nila ang matinding respeto sa matanda. Ayon kay Miao Yanxiang, ang kaniyang bahay ay para talaga sa kaniyang pagreretiro.

Ngunit napansin niyang maraming mga kabataan ang hindi natututukan ng kanilang mga magulang lalo na pagdating sa pag-aaral kung kaya naman hindi na siya nagdalawang-isip pa na buksan ang kaniyang tahanan para sa mga batang ito. Ang kaniyang bahay ay naging silid-aralan at lahat ng kaniyang mga naging gastos sa pagsasaayos nito ay mula sa sarili niyang bulsa.

Mayroon din siyang munting silid-aklatan sa loob ng kaniyang tahanan kung saan maaaring manghiram ang mga bata ng libro na isasauli naman nila sa nakatakdang araw.