Isang 8 taong gulang na bata, nagtinda ng mga cupcakes upang makatulong sa mga mas nangangailangan!

Si Summer Linn ay 8 taong gulang lamang mula sa Texas ngunit sa murang edad ay talagang naroroon na ang pagmamalasakit niya sa mga taong mas nangangailangan. Para sa mga batang ulila ay nagdesisyon siyang magtinda ng mga cupcakes.

Kung karamihan ay nasa loob lamang ng kanilang tahanan tuwing Thanksgiving holiday, talagang mas pinili niyang magtayo ng isang munting tindahan sa isang local shopping center sa Pearland, Texas. Nagtinda siya dito ng ilang mga cupcakes at goodies kung saan ang makakalap na pera ay gagamitin naman niya sa pagkakawang-gawa.

“I wanted to help so I thought about making cupcakes. I get to buy gifts with them for the foster kids.” Pahayag ng walong taong gulang na si Summer Linn.

Nakalikom naman siya ng higit sa $2,000 nang buksan niya ang kaniyang munting tindahan. Sa tulong ng kaniyang nanay na si Max Ryder na isa ring ulila nang kaniyang kabataan ay nagawa niyang maging daan upang makatulong sa ibang mga bata.
Para kay Summer, masyado na raw abala si Santa Claus kung kaya naman ninais na rin niyang tumulong upang mabigyang kasiyahan ang mga batang ito.

“They are special no matter what anyone says or does. Seriously. They deserve a good Christmas. They need a good home.” Komento pa ni Summer.

Mayroong 13 mga bata ang mabibigyan niya ng regalong pamasko kung kaya naman talagang masayang-masaya rin si Summer at ang buo niyang pamilya sa naging tagumpay na ito ng kaniyang proyekto.

“Thanksgiving and Christmas. It is supposed to be a time with family. This is where foster kids feel unwanted and unloved, because you are a foster kid.” Salaysay naman ng ina ni Summer na si Max.

Tunay ngang wala sa edad ang pagkakaroon ng puso na tumulong sa iba. Nakakatuwang malaman na marami pa ring mga tao ang talagang mayroong mabuting puso sa kabila ng maraming mga pagsubok at hamon ng buhay na nararanasan natin sa araw-araw.