Isang 75 taong gulang na babaeng mayroong kapansanan, masigasig pa ring inaalagaan ang kaniyang ina na 100 taong gulang na ang edad!

Tayong mga Pilipino ay talagang malalapit sa ating mga mahal sa buhay. Kung sa ibang bansa ay kinakailangan nang bumukod ng mga anak sa kanilang mga magulang sa oras na makapagtapos sila ng kolehiyo, marami sa ating mga Pilipino ang talagang nakakasama pa ang ating mga magulang kahit na mayroon na tayong trabaho o kahit pa nga mayroon na tayong sariling pamilya.

May mga mabuti at masamang dulot din naman ito sa bawat isa sa atin. Ngunit marahil ay mas nabibigyan pa tayo ng pagkakataong makasama ang ating mga magulang lalo na at tumatanda na rin sila.

Hindi lamang pala tayong mga Pilipino ang talagang malapit sa ating mga mahal sa buhay. Dahil maging ang 75 taong gulang na babaeng ito mula sa Sichuan, China ay namumuhay pa rin kasama ang kaniyang ina na 100 taong gulang na.

Apat na taong gulang pa lamang si Cai Dengfeng nang siya ay aksidenteng makainom ng isang gamot na naging dahilan upang mamaga ang kaniyang mga braso at binti. Kinailangang putulin ang mga ito upang hindi na madamay pa ang ibang bahagi ng kaniyang katawan.

Mula noon ay ang kaniyang ina na ang nag-alaga at nagpalaki sa kaniya. Maaga din kasing pumanaw ang kaniyang ama kung kaya naman ang ina na lamang niya ang nagtaguyod sa kaniya at sa dalawa pa niyang nakababatang kapatid.


Sa kabila ng kapansanan ni Cai ay hindi ito naging dahilan upang hindi siya tumulong sa kaniyang ina. Talagang nagsumikap at nagpursige siyang magtrabaho araw-araw upang hindi maging pabigat sa kaniyang ina.

Ang kaniyang dalawang kapatid ay mayroon na ring kaniya-kaniyang pamilya. Maging sila ay hirap din sa buhay kung kaya naman talagang si Cai na ang nag-aasikaso sa kanilang ina.

Talaga namang marami ang labis na humahanga sa kaniya dahil kahit minsan ay hindi ito nagreklamo o pinanghinaan ng loob.