Isang 101 taong gulang na matandang lalaki ang namamalimos sa lansangan araw-araw upang mai-donate ito sa isang bahay-ampunan!

Ang pagtulong sa kapwa ang isa sa mga unang itinuturo hindi lamang sa paaralan kundi maging sa loob ng ating tahanan. Maraming mga kabataan sa ngayon ang tila nalilimutan na ang mabuting pag-uugali na ito.

Ang tumulong sa ibang tao nang walang hinihintay na kapalit. Madalas kung sino pa ang inaakala nating hindi makakatulong sa atin ay siya pa palang may magandang intensyon at mabuting kalooban.

Tulad na lamang ng isang matandang pulubi na ito. Isang 101 taong gulang na matanda na nakilala bilang si Dobri ang hinahangaan ngayon ng publiko.

Maaaring matanda na at mahina na ang tingin sa kaniya ng marami ngunit mayroon pala siyang mabuting puso at kalooban. Kadalasang iniiwasan o pinandidirihan natin ang mga palaboy sa lansangan ngunit si Dobri ay ibang-iba sa kanila.


Wala man siyang kayamanan sa mundong ito o kahit anong materyal na bagay, bukal naman sa kaniyang puso na ibigay sa isang bahay-ampunan ang kaniyang napalimusan sa araw-araw. Ayon sa ilang mga artikulo, nawalan na siya nang pandinig noong World War II.

Suot lamang ang simpleng kasuotan at sapatos ay nagawa niyang bumiyahe ng 15 milya araw-araw nang nakayapak lamang. Naglalakad siya mula sa Sofia, Bulgaria at sa iba pang mga lugar upang mamalimos. Kahit kailan ay hindi siya nagreklamo.

Nagawa din niyang makaipon nang US $50,000.00 (Rp. 712 million) sa loob lamang ng isang buwan. Kahit piso ay hindi siya kumuha rito bagkus ay inilaan niya talaga ito sa isang bahay ampunan.

Ang tawag sa kaniya ng marami ay “The Saint of Baylovo,” na lugar kung saan siya isinilang. Marami din ang tumatawag sa kaniya ng “Dyado Dobri” (Grandpa Dobri).

Tunay nga na wala sa panlabas na kaanyuan ang pagkakaroon ng magandang pagkatao ng isang tao. Ito ay nasa intensyon at nasa puso niya kung paano siya tutulong sa ibang tao sa pamamaraang alam niya.