Iniwan ng lalaking ito ang kaniyang asawa at anak nang siya ay maging mayaman na, kalaunan ay pinili ng anak na sa ama niya siya sumama para na rin sa ikabubuti ng kaniyang anak!

Hindi matatawaran ang pagsasakripisyo ng isang ina para sa kaniyang pamilya at para sa kaniyang anak. Talaga namang mula sa pagbubuntis, panganganak, at pag-aaruga ay hinding-hindi na matatawaran pa ang kanilang mga ginawang sakripisyo.

Ngunit mayroon pa nga kayang mas hihirap at mas sasakit pa sa mga naging karanasan ng isang ina na ito? Marami ang naantig sa kwento na ito ng isang babae na kung saan hinayaan niya ang kaniyang asawa na magtrabaho sa siyudad dahil na rin sa kagustuhan nitong mapabuti ang buhay nila.

Nang mga sumunod na buwan ay talagang nagpapadala ng sapat na pera ang asawang lalaki para sa kaniyang mag-ina at madalas din itong tumatawag sa kaniyang asawa. Ngunit ilang buwan pa ang lumipas ay hindi na ito nagparamdam pa sa kaniyang mag-ina.

Kinailangang magtrabaho ng asawang babae dahil mayroon silang isang anak na umaasa rin sa kaniya. Nagtrabaho siya ng ilang taon sa palengke bilang tindera ng prutas. Kahit pa nga magsumikap siya ng husto sa trabaho, magpuyat at gumising ng umaga ay tila wala pa ring nagbabago sa kanilang buhay.

Isang araw ay mayroon siyang napansin na magarang sasakyan sa harapan ng kanilang tirahan. Kotse pala iyon ng kaniyang asawa, nagalak siya ng husto dahil inakala niyang kukuhanin na sila nito at magsasama-sama na silang muli bilang isang pamilya.
Ngunit, ang nais pala nito ay walang iba kundi ang madiborsiyo siya. Hindi na raw kasi siya mahal ng lalaki kung kaya naman nais na nitong maging Malaya.

Noong una ay ayaw pumayag ng asawang babae dahil nag-aalala ito sa kanilang anak. Kalaunan ay wala na rin siyang nagawa at pumayag na siya sa kagustuhan ng lalaki.

Habang ang kanilang anak naman ay nagsabing nais nitong sumama sa kaniyang ama sa siyudad. Labis itong ikinalungkot ng asawang babae ngunit wala na rin siyang nagawa dahil ito ang gusto ng kaniyang anak.

Pagkatapos nito ay mag-isa na lamang na naninirahan ang babae sa kanilang munting tahanan at talagang hirap na rin siya sa buhay. Laking gulat na lamang niya dahil buwan buwan ay mayroong nagpapadala sa kaniya ng pera ngunit wala namang nakalagay kung sino ang nagpapadala nito sa kaniya.

Ilang buwan pa ang lumipas at kinailangan na niya itong gamiting upang makaraos sa buhay. Nang sumunod na araw ay may natanggap siyang sulat mula sa nagpapadala sa kaniya ng pera at napag-alaman niyang mula pa ito sa kaniyang anak.

Hindi man daw gusto ng kaniyang anak na iwanan siya ay ito lamang ang paraan upang makatulong ito sa kaniya. Darating din daw ang araw at muling uuwi sa kaniya ang kaniyang anak at hindi na sila muling maghihiwalay pa.