Good deeds

Isang ice cream vendor na putol ang binti ang tinulungan ng sikat na vlogger na ito at binili ang lahat ng kaniyang paninda!Marahil marami sa atin ang nagawa nang magreklamo noon dahil sa dami ng mga trabahong dapat nating tapusin sa ating mga opisina o di kaya naman ay dahil sa mga dokumentong kailangan nating maipasa sa itinakdang araw ng ating mga boss. Ngunit nang dumating ang pandemyang kinatatakutan ng lahat hanggang sa mga oras na ito ay tila nagising tayo sa katotohanan na wala pala talagang permanente sa mundo kundi ang salitang “change” o “pagbabago”.

Dahil nga sa naging masamang epekto ng pandemya sa maraming mga bansa sa buong mundo, sa kalusugan at kaligtasan ng maraming mga tao sa buong mundo, marami ang mga negosyo at kompanya na kinailangang magsara o di kaya naman ay magdeklara na ng pagkalugi makalipas ang ilang mga buwan na hindi maaaring lumabas o magtrabaho ang mga tao. Sa ngayon ay mas maraming mga Pilipino na ang nagbibigay importansiya sa kanilang mga trabaho lalo na ang mga trabahong hindi labis na naapektuhan ng pandemya.
Kung marami sa atin ang panay reklamo noon at tila hindi marunong magpasalamat tiyak na madudurog ang inyong puso kapag nalaman ninyo ang kwento ng isang ice cream vendor na ito na kahit isa na lang ang kaniyang binti ay hindi pa rin tumigil sa paghahanap-buhay. Nakita din siya ng sikat na vlogger noon na si Basel Manadil o mas kilala bilang si “The Hungry Syrian Wanderer” na kahit pa umuulan ay matiyaga pa ring naglalako ng kaniyang paninda.

Hindi na nagdalawang-isip pa si Basel na abutan ng tulong ang matanda kahit ang totoo ay bibili lang talaga siya ng tiles nang araw na iyon. Pinakyaw ng sikat na vlogger ang kaniyang mga ice cream ngunit hindi na niya kinuha pa ang mga ito.

Binayaran din nito ang renta ng kaniyang tirahan. Ang ice cream vendor na ito pala ay tatlong taon nang naglalako ng kaniyang mga paninda ngunit kinailangang putulin ang kaniyang binti kung kaya naman ngayon ay isang binti na lamang ang mayroon siya.Nagsusumikap siyang maglako ng ice cream sa gitna ng panganib ng pandemya upang makabayad na siya sa kanilang renta kung kaya naman napakalaking tulong ang ginawang ito ni Basel para sa kaniya.